آزمون جذب نيرو در قالب قرارداد تامين نيروی انساني

 شرکت مهندسي مشاور بهکار آب اهواز

مجري آزمون: مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان

از روز سه شنبه مورخ  22 / 04 / 1400
لغایت یکشنبه مورخ 27 / 04 / 1400
ثبت نام
از روز شنبه  مورخ 26 / 04 / 1400
لغایت یکشنبه مورخ  27 / 04 / 1400
ویرایش اطلاعات
از روز سه شنبه مورخ  12 / 05 / 1400
لغایت پنجشنبه مورخ  14 / 05 / 1400
دریافت کارت ورود به جلسه
روز جمعه  مورخ  15 / 05 / 1400
تاریخ آزمون


در صورت بروز هرگونه مشكل و سؤالي با شماره تلفن 33347248-061 مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان به عنوان مجري آزمون در وقت اداري تماس حاصل نمايند.
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
مشاهده اطلاعات
مشاهده نتیجه آزمون

بارگذاری مدارک داوطلبان

اصلاح مدارک بارگذاری شده

مشاهده وضعیت تایید مدارک

شماره رهگیری را فراموش کرده ام