آزمون شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

مجري آزمون: مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان

 
از روز پنجشنبه مورخ  17 / 12 / 1402
لغایت یکشنبه مورخ 20 / 12 / 1402
ثبت نام
از روز شنبه  مورخ 19 / 12 / 1402
لغایت یکشنبه مورخ  20 / 12 / 1402
ویرایش اطلاعات
از روز چهارشنبه مورخ  23 / 12 / 1402
لغایت جمعه مورخ  25 / 12 / 1402
دریافت کارت ورود به جلسه
روز شنبه مورخ  26 / 12 / 1402
تاریخ آزمون


در صورت بروز هرگونه مشكل و سؤالي با شماره تلفن 33347248-061 مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان به عنوان مجري آزمون در وقت اداري تماس حاصل نمايند.
صفحه نخست آزمون
شرایط ثبت نام
مشاهده اطلاعات
دریافت کارت ورود به جلسه

شماره رهگیری را فراموش کرده ام